ลำดับ

ชื่อโรค

รวม

ชาย

หญิง

1

เหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา สถานที่ไม่ระบุรายละเอียด

286

145

141

2

วัยชรา

269

99

170

3

Malignant neoplasm unspecified

150

105

45

4

ความผิดปกติของระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด

146

74

72

5

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ไม่ระบุรายละเอียด

136

56

80

6

ความผิดปกติอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต

109

61

48

7

โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด

38

17

21

8

เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

37

20

17

9

หัวใจล้มเหลว

34

24

10

10

หัวใจหยุดเต้น

33

14

19