ระดับหน่วยบริการ

นครราชสีมา
- ระดับ A                        จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.มหาราชนครราชสีมา
- ระดับ S                        จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
- ระดับ M1          จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.ปากช่องนานา
- ระดับ M2          จำนวน 5 แห่ง      ได้แก่      รพ.ครบุรี, รพ.โชคชัย, รพ.ด่านขุนทด, รพ.บัวใหญ่, รพ.พิมาย
- ระดับ F1           จำนวน 6 แห่ง      ได้แก่      รพ.จักราช, รพ.ประทาย, รพ.ปักธงชัย, รพ.ชุมพวง, รพ.สูงเนิน, รพ.สีคิ้ว
- ระดับ F2           จำนวน 15 แห่ง     ได้แก่      รพ.เสิงสาง, รพ.บ้านเหลื่อม, รพ.โนนไทย, รพ.แก้งสนามนาง, รพ.คง, รพ.โนนสูง,
รพ.โนนแดง, รพ.ขามสะแกแสง, รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง,
รพ.วังน้ำเขียว, รพ.หนองบุญมาก, รพ.พระทองคำ, รพ.ห้วยแถลง, รพ.ขามทะเลสอ
- ระดับ F3           จำนวน 4 แห่ง      ได้แก่      รพ.เฉลิมพระเกียรติ, รพ.สีดา, รพ.บัวลาย, รพ.เทพารักษ์

ชัยภูมิ
- ระดับ A                        จำนวน - แห่ง       ได้แก่     
- ระดับ S                        จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.ชัยภูมิ
- ระดับ M1          จำนวน - แห่ง       ได้แก่     
- ระดับ M2          จำนวน 3 แห่ง      ได้แก่      รพ.หนองบัวแดง, รพ.ภูเขียว, รพ.แก้งคร้อ
- ระดับ F1           จำนวน 2 แห่ง      ได้แก่      รพ.จัตุรัส, รพ.บำเหน็จณรงค์
- ระดับ F2           จำนวน 9 แห่ง      ได้แก่      รพ.บ้านเขว้า, รพ.คอนสวรรค์, รพ.เกษตรสมบูรณ์, รพ.หนองบัวระเหว, รพ.เทพสถิต,
รพ.บ้านแท่น, รพ.คอนสาร, รพ.ภักดีชุมพล, รพ.เนินสง่า
- ระดับ F3           จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.ซับใหญ่

บุรีรัมย์
- ระดับ A                        จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.บุรีรัมย์
- ระดับ S                        จำนวน - แห่ง       ได้แก่     
- ระดับ M1          จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.นางรอง
- ระดับ M2          จำนวน 3 แห่ง      ได้แก่      รพ.ประโคนชัย, รพ.ลำปลายมาศ, รพ.สตึก
- ระดับ F1           จำนวน 2 แห่ง      ได้แก่      รพ.ละหานทราย, รพ.พุทไธสง
- ระดับ F2           จำนวน 14 แห่ง     ได้แก่      รพ.คูเมือง, รพ.กระสัง, รพ.หนองกี่, รพ.บ้านกรวด, รพ.ปะคำ, รพ.นาโพธิ์, รพ.ชำนิ,
รพ.หนองหงส์, รพ.พลับพลาชัย, รพ.ห้วยราช, รพ.โนนสุวรรณ, รพ.โนนดินแดง,
รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์, รพ.เฉลิมพระเกียรติ
- ระดับ F3           จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหาษัติศึก, รพ.แคนดง, รพ.บ้านด่าน

สุรินทร์
- ระดับ A                        จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.สุรินทร์
- ระดับ S                        จำนวน - แห่ง       ได้แก่     
- ระดับ M1          จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.ปราสาท
- ระดับ M2          จำนวน 3 แห่ง      ได้แก่      รพ.รัตนบุรี, รพ.ศีขรภูมิ, รพ.สังขะ
- ระดับ F1           จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่      รพ.ท่าตูม
- ระดับ F2           จำนวน 9 แห่ง      ได้แก่      รพ.ชุมพลบุรี, รพ.จอมพระ, รพ.กาบเชิง, รพ.สนม, รพ.ลำดวน, รพ.บัวเชด,
รพ.สำโรงทาบ, รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน, รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
- ระดับ F3           จำนวน 3 แห่ง      ได้แก่      รพ.เขวาสินรินทร์, รพ.ศรีณรงค์, รพ.โนนนารายณ์