อันดับ

ชื่อโรค

จำนวน

1

 เนื้องอก (รวมมะเร็ง)  

1,094

2

 โรคระบบหายใจ 

973

3

 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 

929

4

 โรคติดเชื้อและปรสิต  

812

5

 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 

372

6

 สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 

351

7

 โรคของระบบสืบพันธ์และปัสสาวะ 

259

8

 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 

226

9

 โรคระบบประสาท  

190

10

 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซิม 

125