ลำดับ

ชื่อโรค

จำนวน

1

โรคอื่นของระบบประสาท

340

2

มะเร็งอื่น ๆ

233

3

ปอดอักเสบ/ ปอดบวม

181

4

โรคหลอดเลือดในสมอง

147

5

การติดเชื้อโรคอื่น/ ปรสิต(พยาธิ)

131

6

โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร

110

7

เนื้องอกร้ายที่ตับ

79

8

โรคหัวใจขาดเลือด

79

9

ไตวายเรื้อรัง

69

10

สาเหตุภายนอกอื่นที่ทำให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และผลที่ตามมาจากการถูกพิษ

69