ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563

หนังสือเชิญประชุมTELE(29มิย.63)เวลา14.00 น (1) 1 สถานการณ์การเงินเขต 9 (ประชุม 10 มิ.ย.63) เวลา 14.52 2 . สถานการณ์การเงินเขต 9 (ประชุม 10 มิ.ย.63) เวลา 14.52 – Copy 3 ผลการดำเนินงาน CFO 4. ดูงานเขต10และเขต7 5 แนวทางการดำเนินงาน Bright spot_2 (หลังCOVID19) 6...