การประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้ตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูลบัญชี (Auditor) มืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโคราชโฮเท็ล จังหวัดนครราชสีมา

...

ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 9 และคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนแผนงาน CFO ปีงบประมาณ 2563

กำหนดการ-ประชุมวันที่ 4พ.ย.62 วาระที่ 2 คำสั่งCFOปี2563 วาระที่ 3 แผนปฏิบัติการ ปี 63 (1 พย 62) วาระที่ 4.1นำเสนอโครงการ Bright spot SS.2 +เฝ้าระวังrisk 4-7(4 พ.ย.62) (พี่ปุ๋ย) วาระที่ 4.2. นำเสนอโครงการตรวจบัญชีUCปีงบฯ2563-ป.CFOเขต4พ.ย.62 วาระที่ 4.3....

แบบฟอร์มการจองห้องพักการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเสนอร่างแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ใบจองห้องพักงานเขตสุขภาพที่ 9 2-09-19    ...