คณะกรรมการ-เครือข่าย

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560
By ตุลาคม 11, 2016 455 views 0 Comments Read More →

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560

        ดาวน์โหลด >>>>>>>>>หนังสือขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานเกณฑ์คุณภาพผลงานที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปี 2559
By มิถุนายน 2, 2016 231 views 0 Comments Read More →

รายงานเกณฑ์คุณภาพผลงานที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปี 2559

    ดาวน์โหลด >>> รายงานเกณฑ์คุณภาพผลงานที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปี 2559  

ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9
By กรกฎาคม 22, 2015 283 views Read More →

ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9

ดาวน์โหลดที่นี่ >>> ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการเขต9        

คณะกรรมการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
By ธันวาคม 2, 2013 904 views 0 Comments Read More →

คณะกรรมการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์

คำสั่งคณะกรรมการ Chief Officer เขต9