นวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan Show & Share) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560
By สิงหาคม 18, 2017 110 views 0 Comments Read More →

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Show & Share) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>ประกาศผลรางวัล รายละเอียดส่งโปสเตอร์ Best practice

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคุณภาพปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 9ขยายระยะเวลาการส่งผลงานรายบุคคล
By พฤษภาคม 1, 2014 635 views 0 Comments Read More →

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคุณภาพปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 9ขยายระยะเวลาการส่งผลงานรายบุคคล

  ตรวจสอบการงานผลงานเรื่อเล่ารายบุคคล คลิกที่นี่

มหกรรมคุณภาพปฐมภูมินครชัยบุรินทร์ ปี 2557 “ปฐมภูมิเข้มแข็ง ระบบสุขภาพแข็งแรง”
By มีนาคม 12, 2014 1,365 views 0 Comments Read More →

มหกรรมคุณภาพปฐมภูมินครชัยบุรินทร์ ปี 2557 “ปฐมภูมิเข้มแข็ง ระบบสุขภาพแข็งแรง”

  รายละเอียดมหกรรมคุณภาพปฐมภูมินครชัยบุรินทร์ ปี 2557 คลิกที่นี่ กำหนดการมหกรรมคุณภาพปฐมภูมินครชัยบุรินทร์ ปี 2557 คลิกที่นี่ แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิกที่นี่  

อำเภอสุขภาพดีนวัตกรรมดีนครชัยบุรินทร์
By ธันวาคม 2, 2013 680 views 0 Comments Read More →

อำเภอสุขภาพดีนวัตกรรมดีนครชัยบุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี