ประขุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
By กุมภาพันธ์ 17, 2017 222 views Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9

    ดาวน์โหลด >>> เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (20กพ2560)

CSOนำเสนอผลการดำเนินงานระบบบริการสุขรอบ9เดือน
By สิงหาคม 9, 2014 999 views 0 Comments Read More →

CSOนำเสนอผลการดำเนินงานระบบบริการสุขรอบ9เดือน

  เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 ในรอบ 9 เดือนในที่ประชุมผู้บริการเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 5 สค.2557 ห้องประชุม สสจ.นครราชสีมา โดยคณะทำงาน CSO Downloadเอกสาร ->สรุปนำเสนอเขตนครชัยบุรินทร์2557.pdf

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ P4PP เขตสุขภาพที่9
By ธันวาคม 17, 2013 271 views 0 Comments Read More →

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ P4PP เขตสุขภาพที่9

คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ผลงานการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของหหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมี นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน ได้ประชุม ครั้งที่ 2 ขั้น เมื่อ วันที่ 16 ธค 2556  ณ ห้องประชุม ลีลาวลัย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา มีการพิจารณา รายละเอียด KPI ทั้ง 30 ตัวต่อจากการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้จัดทำข้อสรุปเรื่อง ค่าน้ำหนัก และระยะเวลาการประเมิน แต่ละตัวชี้วัด ซึ่งจะใช้เป็น แนวทางในการ จัดเก็บผลงาน ประเมินผลเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับ นสค ต่อไป เอกสาร : รายการตัวชี้วัดเกณฑ์เชิงรุกงานปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่9-p4pp-16-12-2556  

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557
By ธันวาคม 5, 2013 296 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จ.นครราชสีมา เอกสารประกอบการประชุม Chart-การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ Sildeนำเสนอ-CSO-พญ.เพิ่มสิริ 4 ธค. 56 การจัดสรรเพื่อเข้ารับราชการ เขต 9 (ปรับปรุง 3 ธค 56) นำเสนอข้อมูลสร้างอาคาร 3ชั้นรพโชคชัย นำเสนอร่างค่าตอบแทน(บร.) สรุปผลพิจารณา นร.ทุน 57-อัตราบรรจุ ขรก หลักสูตรนสค-ศูนย์อนามัยที่5 SlideนำเสนอCFO-4ธค2556 (เพิ่มใหม่ วันที่7ธค2556) การพัฒนาระบบบริการ  Service Plan  10  สาขา  เครือข่ายบริการสุขภาพที่  9  ปี  2557(เพิ่มใหม่วันที่ 9 ธค 2556) Silde นำเสนอและแบบฟอร์มการจัดทำActionPlan ของหน่วยบริการ 4 จังหวัด SildeนำเสนอCSO-ServicePlan-นพ.สุภโชค รพ.บุรีรัมย์.pdf Slide จังหวัดนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน นำเสนอการดำเนินงานจังหวัดโคราช-4 […]