โครงการมหัศจรรย์ 1000วันแรกแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2563-2564

281923 การรายงาน การติดตามและการประเมินผล 17 กค.63 คลินิกหมอครอบครัวประปาและทีม-Child-and-Family-Care-Team คลินิกหมอครอบครัวประปาและทีม-Child-and-Family-Care-Team Miracle 1000 days Queen 17 July หนูน้อยมหัศจรรย์ 11 หน้าปก บทนำ และสารบัญ 1 1 หน้าปก บทนำ และสารบัญ...

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีในโรงพยาบาล(HAIT) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

HospitalIT_QualityImproveFramework_V1.20 ITPlanDevelopment TMIHospitalITMaturityModelv1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเ รายงานผลการตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา1. SLA -26-11-61(New) 1. SLA -26-11-61(New) KMH Data driven 2 KMH_capacity 61 KMH_IT L3. 26 พ.ย. 61 Risk...