เอกสาร คู่มือ แนวทาง

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560 – 2579 เขตสุขภาพที่ 9
By กรกฎาคม 12, 2017 276 views 0 Comments Read More →

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560 – 2579 เขตสุขภาพที่ 9

ดาวน์โหลด >>> เอกสารแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PCC)
By มิถุนายน 27, 2017 156 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PCC)

ดาวน์โหลด >>> PCC9June2017

แนวทางปฏิบัติ การรับส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 9
By มิถุนายน 1, 2017 471 views 0 Comments Read More →

แนวทางปฏิบัติ การรับส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวโหลด>>>>>>>>> เล่ม Thai refer ฉบับสมบูรณ์

เอกสารบรรยายการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และ เหยื่อจากการค้ามนุษย์เขต 9
By พฤษภาคม 16, 2017 138 views 0 Comments Read More →

เอกสารบรรยายการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และ เหยื่อจากการค้ามนุษย์เขต 9

  >>>> ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว เขต 9  

รูปเล่มแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan งบประมาณ 2561-2565
By มกราคม 20, 2017 503 views Read More →

รูปเล่มแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan งบประมาณ 2561-2565

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>รูปเล่มแผนพัฒนาระบบบริ

เอกสารนำเสนอแผน20ปี เขตสุขภาพที่ 9
By ตุลาคม 26, 2016 353 views 0 Comments Read More →

เอกสารนำเสนอแผน20ปี เขตสุขภาพที่ 9

ดาวน์โหลด >>> นำเสนอแผน 20 ปี เขต 9 (25ต.ค.59)      

(ร่าง) นำเสนอแผนเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560
By กันยายน 20, 2016 375 views 0 Comments Read More →

(ร่าง) นำเสนอแผนเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560

ดาวน์โหลด >>> นำเสนอแผนเขต 9 ปี 60 V-one 16 กย 59  

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด
By สิงหาคม 18, 2016 247 views 0 Comments Read More →

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด

  ดาวน์โหลด>>>>ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัด

การจัดทำแนวทางปฏิบัติ การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
By กรกฎาคม 11, 2016 427 views 0 Comments Read More →

การจัดทำแนวทางปฏิบัติ การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

    ดาวโหลด >>>>การจัดทำแนวทางปฏิบัติ            

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ
By มิถุนายน 29, 2016 2,534 views 0 Comments Read More →

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ

ดาวน์โหลด >>> แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ