ติดตามงบประมาณ

เรื่อง ขอทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของเขตสุขภาพที่ ๙
By ตุลาคม 26, 2016 313 views 0 Comments Read More →

เรื่อง ขอทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของเขตสุขภาพที่ ๙

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>เรื่อง ขอทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของเขตสุขภาพที่ ๙  

แบบสำรวจและยืนยันปริมาณความต้องการซื้อยาร่วมเขตและราคาที่โรงพยาบาลเคยจัดซื้อ ปี 2559-2560
By สิงหาคม 18, 2016 190 views 0 Comments Read More →

แบบสำรวจและยืนยันปริมาณความต้องการซื้อยาร่วมเขตและราคาที่โรงพยาบาลเคยจัดซื้อ ปี 2559-2560

  ดาวน์โหลด>>>>แบบฟอร์มราคายาที่โรงพยาบาลเคยจัดซื้อ ปี2559-2560 เขตสุขภาพที่ 9 แบบฟอร์มสำรวจปริมาณความต้องการซื้อยาร่วมเขต ปี 2559-2560 เขตสุขภาพที่ 9    

ปริมาณความต้องการซื้อยาร่วมเขตและราคาที่เคยจัดซื้อ (ข้อมูลเดิม)
By สิงหาคม 18, 2016 144 views 0 Comments Read More →

ปริมาณความต้องการซื้อยาร่วมเขตและราคาที่เคยจัดซื้อ (ข้อมูลเดิม)

  ดาวน์โหลด>>>>ปริมาณความต้องการซื้อยาร่วมเขตและราคาที่เคยจัดซื้อ (ข้อมูลเดิม) เขตสุขภาพที่ 9                  

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 6 พฤษภาคม 2558
By พฤษภาคม 7, 2015 415 views Read More →

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 6 พฤษภาคม 2558

รายการงบกระตุ้นก่อสร้างล่าช้า-06-05-2558 รายการงบลงทุนล่าช้า-06-05-2558

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 16 เมษายน 2558
By เมษายน 23, 2015 400 views Read More →

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 16 เมษายน 2558

สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี 58 ล่าช้า (16เมย.58) งบกระตุ้นเศรษฐกิจดำเนินการได้ตามแผน

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 เมษายน 2558
By เมษายน 2, 2015 398 views Read More →

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 เมษายน 2558

งบประตุ้นล่าช้าครุภัณฑ์01เมย2558 งบประตุ้นล่าช้าสิ่งก่อสร้าง01เมย2558 รายงานงบลงทุนล่าช้า01042558

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 18 มีนาคม 2558
By มีนาคม 24, 2015 415 views Read More →

สรุปติดตามงบลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 18 มีนาคม 2558

งบลงทุน สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี 58_ล่าช้า(18มีค.58)    งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  ก่อสร้าง สรุปติดตามงบกระตุ้น58เขต9(18มีค58)_สิ่งก่อสร้างล่าช้า ครุภัณฑ์ สรุปติดตามงบกระตุ้น58เขต9(18มีค58) ครุภัณฑ์_ล่าช้า    

สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 6 มีค.2558
By มีนาคม 10, 2015 320 views Read More →

สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 6 มีค.2558

PDF:   สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี 58(6มีค.58) PDF: สรุปติดตามงบกระตุ้น58เขต9(6มีค58)รายการล่าช้าก่อสร้าง PDF: สรุปติดตามงบกระตุ้น 58เขต9(6มีค58)รายการครุภัณฑ์ล่าช้า

สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 28 กพ.2558
By กุมภาพันธ์ 26, 2015 511 views Read More →

สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 28 กพ.2558

  งบลงทุน สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี58(26กพ.58)  งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  ก่อสร้าง งบกระตุ้นล่าช้าก่อสร้าง_28022558 ครุภัณฑ์ รายงานงบกระตุ้นล่าช้าหมวดครุภัณฑ์_28กพ2558  

สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 20 กพ.2557
By กุมภาพันธ์ 22, 2015 318 views Read More →

สรุปติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุนวันที่ 20 กพ.2557

      งบลงทุน    สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี2558(20กพ.58)   งบกระตุ้นเศรษฐกิจ   สรุปรายงานการติดตามงบลงทุนปี2558(20กพ.58)