เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงพยาบาลนครปฐม

ดาวน์โหลด>>>>>>> 1.โครงการอาหารปลอดภัย รพ.นครปฐม 25.1.61 2.โครงการอาหารปลอดภัย รพ.นครปฐมม 25.1.61      3.นำเสนออาหารปลอดภัย 4.นำเสนออาหารปลอดภัย...

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด >>>>>>ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพ ดาวน์โหลด >>>>>>เขต9_151260...

สำเนาคำสั่งบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (CPPO NODE)

ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>คำสั่งบูรณาการ cppo node ปีงบประมาณ...

ขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (CPPO)

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>1. คำสั่งNodeปี60 2. focalpoint ปี...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    ดาวน์โหลด>>>>>> 2.ระเบียบกระทรวง จัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรั 3.คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษ -เผยแพร่ 4.แนวทางปฏิบัติ CHC นพ.สสจ-ข้อปฏิบัติ+เรียกเก็ 5.แนวทางปฏิบัติ CHC สำเนาเรียน รพศ.รพท.รพช.-ข้อ 6.ประกาศค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่CHC...