สรุปการประชุม

รายงานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อยาร่วมกันระดับเขต ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
By ตุลาคม 14, 2016 313 views 0 Comments Read More →

รายงานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อยาร่วมกันระดับเขต ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

  ดาวน์โหลด>>>>รายงานการประชุมการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต วันที่ ๑๖ ก.ย ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ปี 2559
By พฤษภาคม 23, 2016 342 views 0 Comments Read More →

สรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ปี 2559

  ดาวน์โหลด >>>สรุปผลการAuditor_ส่งเขต

สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 กรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
By มีนาคม 14, 2016 658 views 0 Comments Read More →

สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 กรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด >>> สรุปตรวจราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ2559 วันที่ 10-11 มีค 59

สไลด์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
By กันยายน 18, 2015 727 views Read More →

สไลด์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด >>> สรุปแผน16-17กย58 แคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่      

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในการขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 9
By มิถุนายน 24, 2015 472 views Read More →

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในการขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 9

ดาวน์โหลด >>> ผช.สสอ.21-22มิย58    

เอกสารสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์
By เมษายน 17, 2015 601 views Read More →

เอกสารสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์

    ดาวน์โหลด >>> สรุปตรวจราชการ  

เอกสารประกอบการประชุม ตรวจราชการ เขต 9 ปี 2558
By มกราคม 22, 2015 662 views Read More →

เอกสารประกอบการประชุม ตรวจราชการ เขต 9 ปี 2558

  1. เอกสารประกอบคณะที่ 1  2. เอกสารประกอบคณะที่ 2 3.เอกสารประกอบคณะที่ 3 4.เอกสารประกอบคณะที่ 4 5.Inspection R9 2015สธน.

ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเขตสุขภาพแบบบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่บริการปฐมภูมิเขต 9
By มิถุนายน 17, 2014 874 views 0 Comments Read More →

ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนเขตสุขภาพแบบบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่บริการปฐมภูมิเขต 9

                              วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา Download slide นำเสนอ คลิกที่นี่

สรุปผลงาน คตค.งวดแรก
By มิถุนายน 17, 2014 1,243 views 0 Comments Read More →

สรุปผลงาน คตค.งวดแรก

                        Download เอกสารสรุปผลงาน คตค งวดแรก ตค.2556-เมย.2557 คลิกที่นี่

รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1-6
By เมษายน 28, 2014 903 views 0 Comments Read More →

รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1-6

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1  Downloadเอกสาร 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2 Downloadเอกสาร 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3 Downloadเอกสาร 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 4 Downloadเอกสาร 5.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 5 Downloadเอกสาร 6.รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6 Downloadเอกสาร