นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559

ไฟล์เอกสารจากการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกกระทรวงสาธรณสุชประจำปี2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 Download Fileทั้งหมด => นโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559_15-10-2558 (Zip...

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นโยบายปี2559 1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ...

ค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก(คตค)

  เอกสารสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก(คตค)    หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก  Template ตัวชี้วัดเกณฑ์พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก 2557   Slide บรรยาย ระบบข้อมูล KPI...

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเขตบริการสุขภาพที่9

เอกสารแสดงวิธีการนำนโยบายสู่การปฎิบัติเขตบริการสุขภาพที่ 9 โดย นพ.นิทัศน์ รายวา การประชุมคณะกรรมการสุขภาพเขต9 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ...