คำสั่ง หนังสือเวียน

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
By มกราคม 12, 2017 372 views Read More →

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ดาวน์โหลด >>>>>>>>>>ข้อมูลพื้นฐานรพ_2559_4มค60_เขต9 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้น

คำสั่ง service plan 18 สาขาหลัก 2560
By มกราคม 10, 2017 3,981 views Read More →

คำสั่ง service plan 18 สาขาหลัก 2560

  ดาวน์โหลด >>>>>>>คำสั่ง service plan 18 สาขาหลัก ปีงบประมาณ 2560  

หนังสือเวียนระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9
By กรกฎาคม 13, 2016 368 views 0 Comments Read More →

หนังสือเวียนระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด >>> หนังสือเวียน CFO

ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปีงบประมาณ 2561-2565
By มิถุนายน 24, 2016 634 views 0 Comments Read More →

ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปีงบประมาณ 2561-2565

  ดาวน์โหลด>>>ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปีงบประมาณ 2561-2565        

ศูนย์ความเป็นเลิศ
By มิถุนายน 13, 2016 209 views 0 Comments Read More →

ศูนย์ความเป็นเลิศ

  ดาวน์โหลด >>>ศูนย์ความเป็นเลิศ    

หนังสือเวียน ระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9
By มิถุนายน 8, 2016 213 views 0 Comments Read More →

หนังสือเวียน ระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด >>> หนังสือเวียนระบบการเงินการคลังเขต9  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
By กุมภาพันธ์ 8, 2016 335 views 0 Comments Read More →

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด >>> คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน

การจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)‏
By ธันวาคม 23, 2015 783 views 0 Comments Read More →

การจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)‏

ดาวน์โหลด >>> หนังสือการจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)‏                              การจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)        

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงค่าตอบแทน 23มค.57 ที่รพม.นครราชสีมา
By มกราคม 15, 2014 1,589 views 0 Comments Read More →

หนังสือเชิญประชุมชี้แจงค่าตอบแทน 23มค.57 ที่รพม.นครราชสีมา

  Download หนังสือเขิญประชุมชี้แจง คตค. 23มค.57

คณะกรรมการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
By ธันวาคม 2, 2013 883 views 0 Comments Read More →

คณะกรรมการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์

คำสั่งคณะกรรมการ Chief Officer เขต9