คำสั่ง หนังสือเวียน

ขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (CPPO)
By พฤศจิกายน 14, 2017 47 views 0 Comments Read More →

ขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (CPPO)

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>1. คำสั่งNodeปี60 2. focalpoint ปี 2561

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561
By พฤศจิกายน 6, 2017 74 views 0 Comments Read More →

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561

    ดาวน์โหลด>>>>>>>>>คำสั่ง service plan 2560

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
By มกราคม 12, 2017 423 views Read More →

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ดาวน์โหลด >>>>>>>>>>ข้อมูลพื้นฐานรพ_2559_4มค60_เขต9 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้น

คำสั่ง service plan 18 สาขาหลัก 2560
By มกราคม 10, 2017 4,742 views Read More →

คำสั่ง service plan 18 สาขาหลัก 2560

  ดาวน์โหลด >>>>>>>คำสั่ง service plan 18 สาขาหลัก ปีงบประมาณ 2560  

หนังสือเวียนระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9
By กรกฎาคม 13, 2016 412 views 0 Comments Read More →

หนังสือเวียนระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด >>> หนังสือเวียน CFO

ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปีงบประมาณ 2561-2565
By มิถุนายน 24, 2016 695 views 0 Comments Read More →

ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปีงบประมาณ 2561-2565

  ดาวน์โหลด>>>ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปีงบประมาณ 2561-2565        

ศูนย์ความเป็นเลิศ
By มิถุนายน 13, 2016 223 views 0 Comments Read More →

ศูนย์ความเป็นเลิศ

  ดาวน์โหลด >>>ศูนย์ความเป็นเลิศ    

หนังสือเวียน ระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9
By มิถุนายน 8, 2016 227 views 0 Comments Read More →

หนังสือเวียน ระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9

  ดาวน์โหลด >>> หนังสือเวียนระบบการเงินการคลังเขต9  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
By กุมภาพันธ์ 8, 2016 383 views 0 Comments Read More →

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด >>> คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน

การจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)‏
By ธันวาคม 23, 2015 804 views 0 Comments Read More →

การจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)‏

ดาวน์โหลด >>> หนังสือการจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)‏                              การจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)