ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร์

  วันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ CIO เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ได้ร่วมกันจัดทำ script เพื่อเรียกข้อมูลจาก 43 แฟ้มและ DataCenter รายงานตัวชี้วัด P4PPตามกลุ่มWECANDO ของผู้ตรวจราชการ รวม Template P4PP ประชุมที่ลีลาวลัย(วันที่ 18 ธันวาคม 2556)...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ P4PP เขตสุขภาพที่9

คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ผลงานการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของหหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมี นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน ได้ประชุม ครั้งที่ 2 ขั้น เมื่อ วันที่ 16 ธค 2556  ณ ห้องประชุม ลีลาวลัย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา มีการพิจารณา รายละเอียด...

เอกสารเตรียมการประชุมp4ppปากช่อง

สรุปประชุมp4pp-IT-02-04ธค Tekplate ผู้ตรวจ W_woman E_educate C_child A_anc N_ncd DO _oldageAndDisabilities Template ปรับ รายการตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข2557ที่เรียกจาก 21 รายการตัวชี้วัด P4PPตามกลุ่มWECANDOที่เรียกจาก 21-รวบรวมTemplate รวม Template P4PP...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จ.นครราชสีมา เอกสารประกอบการประชุม Chart-การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ Sildeนำเสนอ-CSO-พญ.เพิ่มสิริ 4 ธค. 56 การจัดสรรเพื่อเข้ารับราชการ เขต 9 (ปรับปรุง 3 ธค...

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเขตบริการสุขภาพที่9

เอกสารแสดงวิธีการนำนโยบายสู่การปฎิบัติเขตบริการสุขภาพที่ 9 โดย นพ.นิทัศน์ รายวา การประชุมคณะกรรมการสุขภาพเขต9 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ...