Archive for ธันวาคม, 2013

ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร์
By ธันวาคม 26, 2013 282 views 0 Comments Read More →

ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร์

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ P4PP เขตสุขภาพที่9
By ธันวาคม 17, 2013 286 views 0 Comments Read More →

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ P4PP เขตสุขภาพที่9

คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ผลงานการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของหหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งมี นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน ได้ประชุม ครั้งที่ 2 ขั้น เมื่อ วันที่ 16 ธค 2556  ณ ห้องประชุม ลีลาวลัย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา มีการพิจารณา รายละเอียด KPI ทั้ง 30 ตัวต่อจากการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้จัดทำข้อสรุปเรื่อง ค่าน้ำหนัก และระยะเวลาการประเมิน แต่ละตัวชี้วัด ซึ่งจะใช้เป็น แนวทางในการ จัดเก็บผลงาน ประเมินผลเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับ นสค ต่อไป เอกสาร : รายการตัวชี้วัดเกณฑ์เชิงรุกงานปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่9-p4pp-16-12-2556  

เอกสารเตรียมการประชุมp4ppปากช่อง
By ธันวาคม 16, 2013 219 views 0 Comments Read More →

เอกสารเตรียมการประชุมp4ppปากช่อง

สรุปประชุมp4pp-IT-02-04ธค Tekplate ผู้ตรวจ W_woman E_educate C_child A_anc N_ncd DO _oldageAndDisabilities Template ปรับ รายการตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข2557ที่เรียกจาก 21 รายการตัวชี้วัด P4PPตามกลุ่มWECANDOที่เรียกจาก 21-รวบรวมTemplate รวม Template P4PP ประชุมที่ลีลาวลัย(วันที่ 18 ธันวาคม 2556) Template กลุ่ม 8

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557
By ธันวาคม 5, 2013 308 views 0 Comments Read More →

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่2/2557 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จ.นครราชสีมา เอกสารประกอบการประชุม Chart-การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ Sildeนำเสนอ-CSO-พญ.เพิ่มสิริ 4 ธค. 56 การจัดสรรเพื่อเข้ารับราชการ เขต 9 (ปรับปรุง 3 ธค 56) นำเสนอข้อมูลสร้างอาคาร 3ชั้นรพโชคชัย นำเสนอร่างค่าตอบแทน(บร.) สรุปผลพิจารณา นร.ทุน 57-อัตราบรรจุ ขรก หลักสูตรนสค-ศูนย์อนามัยที่5 SlideนำเสนอCFO-4ธค2556 (เพิ่มใหม่ วันที่7ธค2556) การพัฒนาระบบบริการ  Service Plan  10  สาขา  เครือข่ายบริการสุขภาพที่  9  ปี  2557(เพิ่มใหม่วันที่ 9 ธค 2556) Silde นำเสนอและแบบฟอร์มการจัดทำActionPlan ของหน่วยบริการ 4 จังหวัด SildeนำเสนอCSO-ServicePlan-นพ.สุภโชค รพ.บุรีรัมย์.pdf Slide จังหวัดนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน นำเสนอการดำเนินงานจังหวัดโคราช-4 […]

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเขตบริการสุขภาพที่9
By ธันวาคม 4, 2013 1,748 views 0 Comments Read More →

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเขตบริการสุขภาพที่9

เอกสารแสดงวิธีการนำนโยบายสู่การปฎิบัติเขตบริการสุขภาพที่ 9 โดย นพ.นิทัศน์ รายวา การประชุมคณะกรรมการสุขภาพเขต9 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สรุปประชุม คณะพิจารณาเกณฑ์ P4PP-27-11-2556
By ธันวาคม 2, 2013 459 views 0 Comments Read More →

สรุปประชุม คณะพิจารณาเกณฑ์ P4PP-27-11-2556

สรุปการประชุม พิจารณาเกณฑ์ P4PP ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง จ.บุรีรีมย วันที่ 27/11/2557  สรุปประชุม P4PP-27-11-2556

คณะกรรมการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์
By ธันวาคม 2, 2013 903 views 0 Comments Read More →

คณะกรรมการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์

คำสั่งคณะกรรมการ Chief Officer เขต9

ตัวชี้วัด p4pp ในงานปฐมภูมิ ปี 2557 ฉบับร่าง(27พย.2557)
By ธันวาคม 2, 2013 697 views 1 Comments Read More →

ตัวชี้วัด p4pp ในงานปฐมภูมิ ปี 2557 ฉบับร่าง(27พย.2557)

จากการประชุมตัวแทนคณะจัดทำเกณฑ์ P4PP สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 พย.2556 ที่ประชุมได้พิจารณา รายการ ทุกรายการในร่างเดิม(12 พย.2556) และได้มีมติในการปรับเปลี่ยน บางรายการ(ส่วนใหญ่คงเดิม) ตาม File นี้ Draft P4pp-27-11-2556 ร่างฉบับนี้ท่านสามารถ Comment ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ได้ โดย Comment ที่ด้านล่างนี้ สำหรับ Template ทุกรายการ คณะทำงานจะได้จัดทำ ต่อไปเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

อำเภอสุขภาพดีนวัตกรรมดีนครชัยบุรินทร์
By ธันวาคม 2, 2013 679 views 0 Comments Read More →

อำเภอสุขภาพดีนวัตกรรมดีนครชัยบุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี

คำสั่งมอบหมายภารกิจให้แพทย์FM  15 พย.2556
By ธันวาคม 1, 2013 731 views 0 Comments Read More →

คำสั่งมอบหมายภารกิจให้แพทย์FM 15 พย.2556

คำสั่งมอบหมายภารกิจให้แพทย์FM 15 พย.2556