การอบรมคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดสุขภาพ นครชัยบุรินทร์

การอบรมคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดสุขภาพ นครชัยบุรินทร์

การอบรมคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดสุขภาพ นครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฏาคม 2557 โดย เขตสุขภาพที่9 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม โรงแรมชัยภูมิปาร์ค...