Archive for กรกฎาคม, 2014

การอบรมคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดสุขภาพ นครชัยบุรินทร์
By กรกฎาคม 30, 2014 521 views 0 Comments Read More →

การอบรมคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดสุขภาพ นครชัยบุรินทร์

การอบรมคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดสุขภาพ นครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฏาคม 2557 โดย เขตสุขภาพที่9 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม โรงแรมชัยภูมิปาร์ค