แนวทางการบันทึกข้อมูลระบบกำกับติดตามโครงการกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการบันทึกข้อมูลระบบกำกับติดตามโครงการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการบันทึกข้อมูลระบบกำกับติดตามโครงการกระทรวง     สาธารณสุข วันที่ 18 พ.ย 2557   ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 1. แนวทางการบันทึกข้อมูลระบบกำกับติดตามโครงการกระทรวงสาธารณสุข 2. ประเภทนโยบาย 3. นโยบายการดําเนินงาน...