Archive for ธันวาคม, 2014

เอกสารนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
By ธันวาคม 11, 2014 586 views Read More →

เอกสารนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด

เอกสารนำเสนอแผน  จังหวัดบุรีรัมย์ เอกสารนำเสนอแผน  จังหวัดสุรินทร์ เอกสารนำเสนอแผน  จังหวัดชัยภูมิ เอกสารนำเสนอแผน  จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารการประชุมการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
By ธันวาคม 2, 2014 306 views Read More →

เอกสารการประชุมการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

DataListForServicePlan58   คลิกเพื่อ Download  การบริการตามกลุ่มวัย   คลิกเพื่อ Download  การพัฒนาข้อมูลปฐมภูมิ   คลิกเพื่อ Download  ข้อมูลHDC  คลิกเพื่อ Download  ข้อมูลครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง   คลิกเพื่อ Download  ตัวชี้วัดMapHDC   คลิกเพื่อ Download  ตัวชี้วัดกระทรวง_ประ จำปี_พ.ศ.2558   คลิกเพื่อ Download นโยบาย10ข้อ  คลิกเพื่อ Download ประชุมจัดทำแผนปฏิบั ติการปี2558  คลิกเพื่อ Download เอกสารDownload คลิกที่นี่