อบรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม AngularJs

อบรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม AngularJs

  บรรยากาศการอบรมAngularJs เพื่อการพัฒนางานสารสนเทศนครชัยบุรินทร์  ได้จัดขึ้น ณ จังหวัดชัยภูมิ  ตัว AngularJs เป็น FrameWork Javascript ที่ Google ให้การสนับสนุน จะทำให้ การพัฒนาการเรียกใช้ข้อมูลและการแสดงผลบน WebSite ทำได้รวดเร็วขึ้น ใช้ทรัพยากรServer...