Archive for กันยายน, 2015

อบรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม AngularJs
By กันยายน 21, 2015 226 views Read More →

อบรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม AngularJs

  บรรยากาศการอบรมAngularJs เพื่อการพัฒนางานสารสนเทศนครชัยบุรินทร์  ได้จัดขึ้น ณ จังหวัดชัยภูมิ  ตัว AngularJs เป็น FrameWork Javascript ที่ Google ให้การสนับสนุน จะทำให้ การพัฒนาการเรียกใช้ข้อมูลและการแสดงผลบน WebSite ทำได้รวดเร็วขึ้น ใช้ทรัพยากรServer น้อยกว่าวิธีเขียนโปรแกรมแบบเดิม ที่ใช้ PHP Framework แต่เพียงอย่างเดียวโดยสามารถนำไปใช้ร่วมกับ Yii Framework และ PHP Programming แบบเดิมได้ และสามารถจัดทำ interface แบบ Responsive กับผู้ใช้ที่สวยงามกว่าเดิม เขตสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์ มุ่งมั่นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสุขภาพใน Health Data Center และฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการจัดบริการแบบไร้รอยต่อ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการเชื

สไลด์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
By กันยายน 18, 2015 727 views Read More →

สไลด์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด >>> สรุปแผน16-17กย58 แคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่