สรุปประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 4-2563(20 ก.พ.63)

3.1งบลงทุน กรรมการเขต ครั้งที่ 5 10 มีนา63 ณ 9มีนา63

3.3จัดตารางเวร รพ.มกุฏคีรีวัน

4.1(1)HRH Blueprint_เขตสุขภาพที่ 9

4.1(2)การบริหารตำแหน่งว่างของเขตสุขภาพที่ 9_10036

4.2(ร่าง)กำหนดการสรุปตรวจราชการฯกรณีปกติ รอบ1

5.1(1)แบบรายงานสถานที่รับรอง

5.1(2)เขต9แรงงานเกาหลี

5.2.1R9cockpit R9Refer Edit5

5.2.2นบส.2563

5.3.1สถานการณ์โรคที่สำคัญทางระบาด ปี 2563_สป9