By พฤษภาคม 16, 2017 138 views 0 Comments Read More →

เอกสารบรรยายการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และ เหยื่อจากการค้ามนุษย์เขต 9

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว  และเหยื่อจากการค้ามนุษย์เขต 9

 

>>>> ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว เขต 9

 

About the Author: