ดาวน์โหลด >>>

กำหนดการประชุมCEOครั้งที่6ปีงบ61ณรพ.บุรีรัมย์

3.1.2 นำเสนองบดำเนินงาน วันที่14-3-2561new

4.1 progress_MOPH-BR1_V.1.0

4.2 ร่างผังICS

4.3 งานนำเสนอCIO 19มี.ค.2561

5.2 ประชุมได้ผลคนได้สุขภาพ(19 มีค.)