สรุปรายงานการส่งตก.1

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการเขต

RDU รพ.โนนสูง_ภญ.สุทธินี

TB รพ.ชัยภูมิ

TBสคร.9

สรุปผลPCC

สรุปผลRDU

สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปากช่อง

สรุปผลคณะที่ 3

สรุปผลคณะที่1