วาระประชุม 25-26 เมษายน 61

25เมษา61_1 Retention KPI 57 เขต 9

25เมษา61_2 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA.CFO)

25เมษา61_3 สรุป PMQA เขต 9-23-04-61

25เมษา61_4 ita250461

25เมษา61_6 นำเสนอR9 Nextstep

25เมษา61_7 RDU 25-04-2561 PA

25เมษา61_7 RDU2 เชิงลึก Presentation-25Apr61

25เมษา61_8 herbal city สไลด์นำเสนอเขต edit250461 ณ 7.30 น.

25เมษา61_10 final PA ODS 25เม.ย. 61

25เมษา61_11 PA HA 25เมย6ใช้

25เมย6125เมษา61_14-16 สไลด์นำเสนอ focal point พชอ.PCC รพ.สต.ติดดาว 24 เมย61

6.1.1 FdsafetybySurasit แก้ไข24เมษายน2561

6.1.3 บุรีรัมย์ นำเสนอ 26 เม.ย. 61

6.1.4 อาหารปลอดภัยสุรินทร์ 25เมย61 (2)

6.2.1 รพ.ปากช่อง นานา food safety 26เม.ย.61

6.2.5 รพ.ปราสาท อาหารปลอดภัย 12 มีนา 61อัพเดต ปราสาทแก้ไข

6.2.5 รพ.ปราสาท อาหารปลอดภัย 12 มีนา 61อัพเดต ปราสาทแก้ไข