ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้

1ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (sitagliptin 100mg)

2ขอเปลี่ยนแปลงสัญญา (ticagrelor 90 mg)

3 ขอส่งแก้ไข สัญญา รายการ Mycophenolate

4 แก้ไขสัญญา Bortezomib 3.5 mg

5 ขอแก้ไข้สัญญา รายการ Rituximab และ Erlotinib