วาระการประชุม

548_3.2 การบริหารจัดการงบลงทุน

แนวทางกรอบวงเงินงบลงทุน ปี 63 เขต 9 3ตุลาคม61 edit

291118_แก้ไขSlide 10ตุลาคม61

จัดสรรวงเงิน 600 ลบ. edit