2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กพ.62

3.1.1 PDFslide ติดตามลงทุน62 เขต 9_1 มี.ค.62

3.1.2 นำเสนองบดำเนินงานยอดวันที่20-3-62เขต9ok

3.2_1 รายงานคปสข ลดแอัดเขตและเทพรัตน์ 1เมย62_แก้ไข310362 new

3.3_1 รพ.มกุฏรายงาน คปสข1เม.ย.62-1

3.3_2 นำเสนอ รพ.วัดมกุฎคีรีวัน 1-04-62 สสจ.นม.

4.1_1 The_1st_International Conference-edit7 ณ 1เม62 เวลา 11.55 น.

4.1_2 591110-แปลง

4.1_3 ร่าง คำสั่ง คกก.ขต9 ประจำปี 2562 ชุดใหญ่New8-รวม 4 ณ 18.15 น.

5.1_1 ศูนย์หัวใจ_V2

5.1_2 หน่วยแพทย์พระราชทาน

5.2.1_1 สถานการณ์การเงินการคลัง ปี2562Q1 (นำเสนอ 1 เม.ย.62)

5.2.2_1 – 5.2.2_2 1 1 เม.ย. 62_CHRO นำเสนอ คกก.เขต 1เมษา62

5.2.3_1 แผนการขับเคลื่อน PCC link สู่การปฏิบัติ นำเส

5.2.3_2 นำเสนอDigital Transformation 1_4_2562นำเสนอ

5.3.1 สถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 9 1เม.ย.62

5.3.1_1 ไข้หวัดใหญ่ 1

5.3.1_2 จมน้ำ 2

5.3.1_3 สงกรานต์ปลอดเหล้า 3

5.3.1_4 อาหารเป็นพิษ 4

5.3.1_5 อาหารเสี่ยง 5

5.3.2 คอนสวรรค์โมเดล new 31มีนา62

5.3.3 งานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์-ศูนย์อนามัยที่ 9

5.4_1 CA oral

5.4_2 99432-แปลง

5.5 PA MCH _ child_คปสข.มีค62

5.5 รายงานความก้าวหน้าพัฒนาการเด็ก เขตสุขภ