วาระการประชุม คกก.อำนวยการ รพ.มกุฏคีรีวัน(2)

1.1คำสั่งคกก.พัฒนาโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันฯ

1.2รหัสหน่วยบริการสุขภาพ รพ.มกุฎคีรีวัน

2.สรุปรายงานประชุม ธค 61

3.1รายงานผลการเปิดให้บริการด้านการเเพทย์ ร

3.2ข้อสรุปการปรึกษาหารือร่วมกับ รจภ.

4.2การเตรียมความพร้อมทอดผ้าป่ารพมกุฏคีรีว