ผู้บริหารและสำนักงานเขต

 

senddoc

ผู้บริหาร

รูป เบอร์ติดต่อ
นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
            สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 

พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล

ตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
โทรศัพท์ 044-465016
มือถือ
โทรสาร 044-465017
อีเมล์
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
นพ.ชวมัย สืบนุการณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

 

 

—————————————————————————————————————————-

คำที่ใช้เป็นทางการในเขตสุขภาพที่9

คำที่ใช้
1.ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ
(CEO of Service Provider Board)
2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ
(Service Provider Board)
3. กรรมการ หมายถึง กรรมการเขตบริการสุขภาพ
(Member of Service Provider Board)
4. ผู้อำนวยการสำนักงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพ
5. สำนักงานเขต หมายถึง สำนักงานเขตบริการสุขภาพ
(Service Provider Office)
6. เขต หมายถึง เขตสุขภาพ
(Regional of Service Provider)