ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (จังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดระยอง) จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดระยอง) จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึก จำนวน 5...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอินเตอร์เน็ตเดือนสิงหาคม...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 2...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านและเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างติดตั้งผ้าม่านและเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบสารฆ่าแมลง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ ๙ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้ซื้อชุดทดสอบสารฆ่าแมลง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ ๙ ปี ๒๕๖๓...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่าง ผนังห้อง ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ และห้องน้ำ ฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จ้างซ่อมแซมหน้าต่าง ผนังห้อง ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ และห้องน้ำ ฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล ตามโครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ประกาศผู้ชนะ จ้างทำโล่ ได้จ้างทำโล่รางวัล ตามโครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี เขตสุขภาพที่ ๙...