Home

ข้อมูลนักเรียนในเขตรับผิดชอบ เขตนครชัยบุรินทร์ จากการซิงค์ HosxpTool

Untitled Document
ลำดับ จังหวัด นักเรียน
ป1
นักเรียน
ป2
นักเรียน
ป3
นักเรียน
ป4
นักเรียน
ป5
นักเรียน
ป6
นักเรียน
ทั้งหมด
1 ชัยภูมิ 10,907 12,276 12,062 12,702 12,411 14,369 74,727
2 นครราชสีมา 28,854 29,061 27,708 27,081 27,866 29,506 170,076
3 บุรีรัมย์ 19,239 18,264 18,705 18,167 18,146 20,194 112,715
4 สุรินทร์ 15,638 18,643 18,474 18,355 18,616 20,670 110,396
รวม 74,638 78,244 76,949 76,305 77,039 84,739 467,914

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 2014-09-30 00:00:00